Chem Valley Kush Strain

$155.00$1,650.00

THC:25.36%, Beta Myrcene:0.615%Beta Caryophyllene:0.586%Limonene:0.382%

SKU: N/A Category: